toggle menu

Yabancı Dil


Daha okuma yazmayı sökmemiş çocuklarımızın yabancı dil öğrenmesi bazı çevrelerce yadırgansa da çocuklar artık ikinci dillerini anaokulunda öğreniyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki bir bebek doğduğu anda tüm dilleri öğrenmeye hazır bir şekildedir. Çünkü çocukların beyinleri 8 yaşına kadar dil gelişiminin her ayrıntısını öğrenmek üzere programlanmış bir yapıdadır. Özelikle 0 – 5 yaş arası dönem çocukların yabancı dil öğrenmeleri için önemli bir dönemdir. Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Öğrenmenin Faydaları şu şekilde sıralanabilir:


•Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha gelişiyor. Bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstünlük sağlıyor.


•Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, ana dili ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağlıyor.


•Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösteriyor, kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü yaklaşıyor. Okulumuzdaki dil etkinlikleri haftanın tüm günlerinde bulunan İngilizce öğretmenlerimiz tarafından İngilizce olarak verilmekte, bu sayede çocuklarımızın dil yatkınlıkları arttırılarak ilköğretim dönemi için sağlam bir temel oluşturulması amaçlanmaktadır.