toggle menu

Kayıt Koşulları

2022-2023 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

ANA SINIFI - İLKOKUL

 

EĞİTİM

ANA SINIFI

27.875 TL + KDV

İLKOKUL

37.875 TL + KDV

 

 

 

Eğitim ücretlerimiz yemek hizmetimizi de kapsamaktadır.

Eğitim dönemimiz Eylül-Temmuz aylarını kapsamaktadır.

İlkokul Eğitim ücretlerimize  % 8 Kdv dahil değildir.

Kdv oranındaki değişiklik ücrete yansıtılacaktır.

Kardeş öğrencilerden kardeşe % 10 indirim uygulanır.

Eğitim ücretleri 1 peşin + 10 taksitle ödenir.

Kayıt sırasında peşin ödemelerde % 10 indirim uygulanır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği ilan olunur. (20.Mart.2012 tarihli,28239 sayılı Resmi Gazete )

 

20 Mart 2012 Salı                                     Resmi Gazete                                                          Sayı : 28239

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  BEŞİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili

 

Ücretlerin iadesi

MADDE 56 – (1) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.

(2) Ücretlerin iade edilebilmesi için;

a) Okullarda, öğrencinin başka bir okula nakli,

b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,

c) Kurumun kapanması,

ç) Dönemin açılamaması,

d) Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin il eğitim denetmenleri tarafından tespit edilmesi,

e) Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi

gerekir.

(3) Yukarıda belirtilen şartların dışında kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;

a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim okulu, ilköğretim okulu, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan  sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.