toggle menu

SPOR

 

Beden Eğitimi: Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini, hareket kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak; sportif beceri gelişiminin yanında ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmaktır. Öğrencilerimizin “Yaşam Boyu Spor” ilkesinden hareket etmelerini, sporun insan yaşamının değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini sağlamak beden eğitimi bölüm felsefesidir.


Genel Amaçlar


İyi duruş alışkanlığını kazanır.

Sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanır.

İş birliği içinde çalışma, birlikte davranma alışkanlığı kazanır.

Sosyal gelişimini sağlayan tavır ve alışkanlıklar kazanır.

Vücut sistemlerini güçlendirir ve geliştirir.

Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir.

Sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile Rehberlikye istekli olur.


Hazırlık Sınıfları


Yaralanmalarda kendini doğdu ifade edebilir.

Beslenme öğünlerini bilebilir.

Ders kıyafetlerinin neler olduğunu bilir ve hazırlıklı gelebilir.

Temel temizlik kurallarını bilebilir.

Atatürk’ü tanıyabilir.

Milli Bayramların neler olduğunu bilebilir.

Tuvalet alışkanlığını bilir.

Öğretmen varlığını bilebilir.

Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketlerini öğretmen eşliğinde yapabilir.

Duruşlarla ilgili beceriler geliştirir.


1. Sınıflar


Yaralanmalara karşı soğukkanlı olup yardım isteyebilir.

Beslenmedeki öğünlerin önemini bilir.

Doğru beslenmenin önemini bilir.

Soyunma ve giyinmeyi bilir.

Temizlik ve bakımın bilir.

Atatürk’ün spora verdiği önemi bilir.

Milli Bayramların önemini bilir.

Arkadaşları ile uyumlu davranışlar sergileyebilir.

Ayakkabı bağlamayı bilir.

Grup oyunları oynayabilir ve oyun kurallarına uyabilir.

Çevresindeki kişilere karşı saygılı alabilir.

Büyük ve küçük kas gruplarına yönelik çalışmalara katılabilir.

Ders malzemesini tanır ve koruyabilir.


2. Sınıflar


Kazalara karşı kendini koruyabilir.

Sağlığını koruma ve kazalardan korunma yöntemlerini bilir.

Sporun sağlığımızdaki önemini bilir.

Temel spor branşlarını basit kuralları ile oynayabilir.

Temel spor branşlarının malzemelerini tanır ve kullanabilir.

Oyun ve yarışmalarda sportmenlik kavramını bilir.


3. Sınıflar


Beslenmedeki öğünlerin önemini bilir.

Temel spor branşlarının malzemelerini tanır.

Oyun ve yarışmalarda sportmenlik kavramını bilir.

Okulda öğrendiği spor branşlarını yakın çevresine taşıyabilir.

Hareket ederken vücut ve alan kavramını bilir.


4. Sınıflar


İlkyardımın basit kurallarını bilir.

İlkyardım malzemelerini bilir.

Doğru beslenme ve önemini bilir.

Atatürk’ün sporla ilgili sözlerinden en az 2 tanesini bilir.

Milli Bayramlarda görev ve sorumluluk alabilir.

Sporun önemini bilir.

Temel spor branşlarını bilir.

Temel spor branşlarının malzemelerini kullanmayı bilir.