toggle menu

Kayıt Kabul

 

Okulumuzda öğrenci kayıt işlemleri ”Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmelikleri” ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dahilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.


İlgili yönetmelik gereği 2022-2023 öğretim yılında okulumuzun;

 

Anasınıfına kesin kayıtlar başvuru sırası ve rehberlik görüşmesi sonucuna göre yapılacaktır. 

 

1. Sınıflarına;

 

Rehberlik Servisimizin uyguladığı "Metropolitan Okul Olgunluğu" testi,

 

İngilizce öğretmenlerimizin uyguladığı " İngilizce Seviye Belirleme Sınavı",

 

Sınıf öğretmenlerimizin uyguladığı "Genel Kültür Seviye Belirleme Sınavı" sonucuna göre öğrenci kabul edilecektir.

 


 

-2.-3. ve 4. Sınıflarına,

 

Kontenjan dahilinde "İngilizce ve Genel Kültür Seviye Belirleme Sınavı" ve rehberlik görüşmesi sonucuna göre öğrenci kabul edilecektir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kayıt-Kabul ve Devam

Okula Kayıt Yaşı
Madde 15 — (Değişik:RG-21/7/2012-28360) 
İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
Değişik:RG-14/08/2013-28735) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları, velisinin vereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise, ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.