toggle menu

Anaokulu Kayıt İşlemleri

Kayıt Koşulları

 

2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

ANAOKULU TAM GÜN

                                                                        36.885 TL +KDV

ANAOKULU 5 YARIM GÜN    

                                                                        30.355 TL + KDV

ANAOKULU OYUN GRUBU   

                                                                        22.585 TL + KDV

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği ilan olunur. (20.Mart.2012 tarihli,28239 sayılı Resmi Gazete )20 Mart 2012 Salı                                                                Resmi Gazete  Sayı : 28239

                                                          

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  BEŞİNCİ BÖLÜM
                                      Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili,
Ücretlerin iadesi
MADDE 56 – (1) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.
(2) Ücretlerin iade edilebilmesi için;
a) Okullarda, öğrencinin başka bir okula nakli,
b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
c) Kurumun kapanması,
ç) Dönemin açılamaması,
d) Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin il eğitim denetmenleri tarafından tespit edilmesi,
e) Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi
gerekir.
(3) Yukarıda belirtilen şartların dışında kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;
a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim okulu, ilköğretim okulu, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan  sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.