toggle menu

SANAT

 

Görsel Sanatlar: Kendilerinin ve başkalarının düşünce emek ve eserlerine saygılı olmayı öğreten bir ortam hazırlamak, sürekli araştırıcılığı ve yaratıcılığı geliştirerek resim eğitimi yoluyla düşünme etkinliğini canlı tutmak, sanat alanında yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlamak, Sanatsal bakış açısı kazandırmak, sanat konusunda tartışabilen, sanat kültür etkinliklerine katılımını davranış haline getiren bireyler yetiştirebilmek, dayanışma ve paylaşmayı pekiştirmektir.

Görsel Sanatlar Dersi Genel Amaçları

·         Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazandırabilme,

·         Sanatı görsel bir iletişim formu olarak kullanmada ve Rehberlikde güven ve yeterlilik kazanmaları için öğrencilerin görsel okur-yazarlığını sağlayabilme

·         Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilme

·         Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilme

·         Düşünceleri gerçekleştirebilmek ve sanat eserlerini üretebilmek amacıyla, bireysel anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirebilme

·         Estetik duyguların geliştirilmesi yoluyla, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik hükümler vermelerini sağlayabilme,

·         Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirebilme,

·         Düzensizliklerden rahatsız olmasını ve çevresini güzelleştirmesini sağlayacak estetik kişilik kazandırabilme,

·         Sanat yoluyla ifade imkanı vererek ruh sağlığına yardımcı olabilme,

·         Öğrencilerin kendilerini ispatlamalarına ve kendilerini bulmalarına imkan tanıyabilme,

·         Öğrencilerin hayatları boyunca sanat yapan üreticiler veya sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak içinde yaşadıkları kültüre katkılarını sağlayabilme,

·         Bireysel veya gurup çalışmalarında sorumluluk ve işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, sayı ve yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilme,

·         Sanatın özgünlük olduğunu ve hayata olan katkısını kavrayabilme,

·         Sanatsal yaratma hazzını duymasını ve sanatçıyı takdir etmesini sağlayabilme,

·         Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırabilme,

·         Tasarıma yönelik hayal gücünü geliştirebilme,

·         Tarihi ören yerlerini, anıtları, müzeleri, sanat galerilerini, atölyelerini ve tasarın stüdyolarını tanıyarak, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilme.

Görsel Sanatlar Eğitimi

Görsel düşünmeyi olanaklı kılan ve yaratıcı gücün gelişmesine katkıda bulunabilecek temel bir eğitim modelidir. Öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile;

Bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır, her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin farkına varır, doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmayı davranışa dönüştürür, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır, sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir.

İyi bir sanat eğitimi programı ise çalışma alanlarının çeşitlendirilmesiyle değer kazanır.

Bu doğrultuda, yaş gurubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun olarak belirlediğimiz kültür politikamız ve çalışmalarımızdan örnekler;

Poyraz Eğitim Kurumları`ndan mezun olan bir öğrenci,

·         Sanatı sever, tanımlayabilirler.

·         Estetik duyguları gelişmiştir.

·         Araştırmacı ve sanat etkinliklerine duyarlıdırlar, etkinlikleri takip ederler, güncel sanat haberlerini takip ederler.

·         Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanırlar.

·         İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilirler.

·         Sanat terimlerini bilirler.

·         İstanbul`daki müzelerden en az üçünü gezmişlerdir, Arkeoloji müzesi, İstanbul Modern Sanatlar müzesi de bunların içindedir.

·         Sanat akımlarından Empesyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Sürrealizm, Fovizim ve öncüleri hakkında genel bilgiye sahiptirler.

·         Birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Edgar Degas, Nedim Günsür, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Füreyya Koral, Devrim Erbil`i inceler ve derinlemesine tanır.

·         Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.

·         Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler.

 

Gösteri Sanatları: Ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm müzik kültürlerinin hepsine yer veren,milli birlik ve beraberliğimizi koruyan, pekiştiren, geliştiren ortak bir müzik repertuarı kazandırılmasını esas alan müzik dersleri işlemek ve böylece öğrencinin bilişsel, devinişsel, duyuşsal davranışları ile bir bütün olarak gelişmesini sağlamak okulumuzun müzik derslerinin felsefesidir.

Gösteri Sanatları Dersinin amaçlarının özeti

·         Müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrayabilme.

·         Müziği oluşturan temel öğeleri kavrayabilme.

·         İnsan sesleriyle ve çalgılarla yapılan müzikleri ve müzik topluluklarını tanıyabilme.

·         Çeşitli müziklerin hız ve gürlük özelliklerini ayırdedebilme.

·         Düzeyine uygun müzikleri tonal veya makamsal yapılarıyla çözümleyebilme.

·         Türk müziğinin genel yapısını ve tarihsel gelişimini anlayabilme, Türk müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilme.

·         Avrupa ve dünya müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilme.

·         Atatürk`ün sanat ve müzik hakkındaki görüşlerini anlayabilme.

·         Müzik ile teknoloji arasındaki temel ilişkiyi kavrayabilme.

·         Ses değişim ve gelişim döneminde çocukların seslerini bilinçli ve sağlıklı olarak kullanmalarını öğrenebilmeleri.

·         Çocukların müzik seviyelerine uygun şarkıları doğru temiz ve anlamlı söylemeleri.

·         Müzik eserlerini müziksel örgü, doku ve üslup farklarını gözeterek dinleyebilme.

·         Kendi seviyelerine uygun müzikleri tonal ve makamsal özelliklerine dikkat ederek söyleyebilme veya çalabilme.

·         Geleneksel ve çağdaş müziklerimizle, uluslararası ve evrensel müziklerden oluşan çocukların seviyelerine uygun bir şarkı dağarcığına sahip olabilmeleri.

·         İnsan sesleri ve çalgı topluluklarıyla yapılan müziklerden hoşlanabilme ve birlikte müzik yapmaya istekli olabilme.

·         Türk müziğinin genel yapısını ve tarihsel gelişimini anlamaya istekli olabilme.

·         Müzik teknolojisinin günümüzdeki uygulamalarına ilgi duyabilme.

·         Yaşamı boyunca çeşitli müzikleri dinlemeye istekli olabilme.

·         Müziği yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirebilme.